Pravila privatnosti i upotreba kolačića

Jako smo radosni što ste pokazali zanimanje za naše poduzeće. Zaštita podataka posebno je važna za vodstvo poduzeća  ERGOVISION d.o.o.Korištenje internetskih stranica  ERGOVISION d.o.o. moguće je bez navođenja osobnih podataka, ali u slučaju kad pojedinac na kojega se odnose osobni podaci želi koristiti poslovne usluge putem naše internetske stranice, obrada osobnih podataka može postati nužna. Ako je obrada osobnih podataka potrebna i za takvu obradu nema zakonske osnove, obično dobijemo privolu pojedinca na kojega se podaci odnose.

Obrada osobnih podataka kao što su ime, adresa, elektronička adresa ili broj telefona na koji se podaci odnose uvijek je u skladu s Uredbom o zaštiti podataka (GDPR) i u skladu sa specifičnim državnim propisima za zaštitu podataka koji vrijede za ERGOVISION d.o.o.Ovom izjavom o zaštiti podataka naše poduzeće želi informirati širu javnost o prirodi, opsegu i namjeni osobnih podataka koje prikupljamo, koristimo i obrađujemo. Osim toga, pojedinci na koje se podaci odnose ovom izjavom o zaštiti podataka obaviješteni su o svojim pravima.

Kao voditelj obrade podataka ERGOVISION d.o.o. proveo je brojne tehničke i organizacijske mjere za osiguravanje najpotpunije zaštite osobnih podataka obrađenih na ovoj internetskoj stranici. Ipak, prijenosi podataka putem interneta načelno mogu sadržavati sigurnosne poteškoće i zato apsolutna zaštita možda nije zajamčena. Zbog toga svaki pojedinac na kojega se odnose osobni podaci može omogućavati osobne podatke alternativnim načinima, npr. telefonskim putem.

1. Određenje

Izjava o zaštiti podataka ERGOVISION d.o.o. . temelji se na uvjetima koje je europski zakonodavac upotrijebio za donošenje Opće odredbe o zaštiti podataka (GDPR). Izjava o zaštiti podataka mora biti čitka i razumljiva za širu javnost, ali i za naše stranke i poslovne partnere. Da bismo to osigurali, najprije ćemo pojasniti korištenu terminologiju.

U ovoj Izjavi o zaštiti podataka između ostalog koristimo sljedeće termine:

a) Osobni podaci

Osobni podaci sve su informacije o određenoj ili odredivoj fizičkoj osobi („sudionik“). Prepoznatljiva je fizička osoba ona koju je moguće identificirati, neposredno ili posredno, posebice s pozivanjem na identifikator kao što je ime, identifikacijski broj, podaci o lokaciji, internetski identifikator. Ne prikupljamo podatke o fizičkom, fiziološkom, genetskom, duševnom, ekonomskom, kulturnom ili socijalnom identitetu ove fizičke osobe.

b) Sudionik

Sudionik je pojedinac na kojega se odnose podaci, bilo koja prepoznata ili odrediva fizička osoba čije osobne podatke obrađuje voditelj obrade podataka koji je odgovoran za obradu.

c) Obrađivanje

Obrađivanje je svaka operacija ili niz operacija koje se izvode na osobnim podacima ili na skupinama osobnih podataka bez obzira na to radi li se o automatskim sredstvima kao što su prikupljanje, bilježenje, organizacija, strukturiranje, spremanje, prilagođavanje ili mijenjanje, traženje, otkrivanje s prijenosom, distribucijom ili ručnim raspolaganjem, usklađivanje ili kombiniranje, ograničavanje, brisanje ili uništavanje.

d) Ograničenje obrade

Ograničenje obrade označavanje je spremljenih osobnih podataka sa svrhom ograničavanja njihove obrade u budućnosti.

e) Profiliranje

Profiliranje predstavlja svaki oblik automatizirane obrade osobnih podataka koja se sastoji od upotrebe osobnih podataka za vrednovanje određenih osobnih aspekata povezanih s fizičkom osobom, a posebice za analizu ili predviđanje aspekata povezanih s uspješnošću ove fizičke osobe u radu, gospodarskom položaju, zdravlju, osobnim preferencijama, interesima, pouzdanosti, ponašanju, lokaciji ili kretanju.

f) Pseudonimizacija

Pseudonimizacija je obrađivanje osobnih podataka na način da se osobni podaci više ne mogu pripisati određenom pojedincu na kojega se odnose osobni podaci bez korištenja dodatnih informacija pod uvjetom da se takve dodatne informacije čuvaju odvojeno i predmet su tehničkih i organizacijskih mjera kojima se osigurava da se osobni podaci ne pripisuju određenoj ili odredivoj fizičkoj osobi.

g) Voditelj obrade podataka

Voditelj obrade podataka je fizička ili pravna osoba, javno tijelo, agencija ili drugo tijelo koje samo ili zajedno s drugima određuje namjenu i sredstva obrade osobnih podataka; kad su ciljevi i sredstva za takvu obradu određeni zakonodavstvom Unije ili države članice, posebna mjerila za voditelja obrade podataka i njegovo imenovanje mogu odrediti zakonodavstvo Unije ili države članice.

h) Izvršitelj obrade podataka

Izvršitelj obrade podataka fizička je ili pravna osoba, javno tijelo, agencija ili drugo tijelo koje uime voditelja obrade obrađuje osobne podatke.

i) Primatelj

Primatelj je fizička ili pravna osoba, javno tijelo, agencija ili drugo tijelo kojemu se otkrivaju osobni podaci bez obzira na to radi li se o trećoj osobi ili ne. Ali javna tijela koja mogu primati osobne podatke u okviru posebne istrage u skladu sa zakonodavstvom Unije ili države članice ne smatraju se primateljima; obrada ovih podataka od strane ovih javnih tijela u skladu je s važećim pravilima o zaštiti podataka te u skladu s namjenama obrade.

j) Treće osobe

Treća osoba fizička je ili pravna osoba, javno tijelo, agencija ili tijelo koje nije pojedinac na koje se podaci odnose, upravitelj, osoba koja obrađuje podatke i osobe koje su pod neposrednim ovlaštenjem voditelja obrade podataka ili izvršitelja obrade podataka ovlaštenog za obradu osobnih podataka.

k) Suglasnost

Suglasnost pojedinca na kojega se odnose osobni podaci svaka je slobodno dana, konkretna, informirana i nedvojbena oznaka želje pojedinca na kojega se odnose osobni podaci kojom se izjavom ili jasnom mjerom potvrde pojedinac slaže s obradom osobnih podataka koji se odnose na njega.

2. Naziv i adresa voditelja obrade podataka

Voditelj je obrade podataka za potrebe Opće uredbe o zaštiti podataka (GDPR-a), drugog zakonodavstva o zaštiti podataka koje se primjenjuje u državama članicama Europske unije i ostalih odredba u svezi sa zaštitom podataka:

ERGOVISION d.o.o.
Samoborska cesta 56
10000 Zagreb
EU-Hrvatska

Telefon: +385 99 545 9640
E-pošta: info.hr@ergovision-office.com

3. Kolačići

Internetske stanice poduzeća ERGOVISION d.o.o.  koriste kolačiće. Kolačići su tekstualne datoteke koje su spremljene u računalnom sustavu putem internetske tražilice.

Mnoge internetske stranice i poslužitelji koriste kolačiće. Mnogi kolačići sadrže takozvani ID kolačića. ID kolačića jedinstveni je identifikator kolačića. Sastoji se od niza znakova putem kojih se internetskim poslužiteljima i poslužiteljima može dodijeliti određeni internetski preglednik u kojemu je kolačić bio spremljen. To omogućava posjećenim internetskim mjestima i poslužiteljima da razlikuju pojedini preglednik sudionika od ostalih internetskih preglednika koji sadrže druge kolačiće. Poseban internetski preglednik moguće je prepoznati i identificirati korištenjem jedinstvenoga ID-a kolačića.

Pomoću kolačića ERGOVISION d.o.o.  korisnicima ove internetske stranice može osigurati više usluga koje su intuitivne za korisnika, a koje bez prihvaćanja kolačića ne bi bile moguće.

Pomoću kolačića informacije i ponude na svojoj internetskoj stranici možemo optimizirati razmišljajući o korisnicima. Kolačići nam omogućavaju da prepoznamo korisnike svojega internetskog mjesta. Namjena prepoznavanja je da se korisnicima olakša korištenje naše internetske stranice. Korisnik internetskog mjesta koji koristi kolačiće, primjerice, ne treba unositi podatke o pristupu svaki put kad pristupa internetskom mjestu jer to preuzima kolačić spremljen u korisničkom računalnom sustavu. Drugi je primjer kolačić kolica za kupovinu u internetskoj trgovini. Internetska trgovina pamti artikle koje je stranka kupila u virtualnim kolicima za kupovinu zbog kolačića.

Pojedinac na kojega se odnose podaci u svakom trenutku može spriječiti postavljanje kolačića putem naše internetske stranice odgovarajućim postavkama korištenog internetskog preglednika i na taj način može trajno odbiti postavljanje kolačića. Osim toga, već postavljeni kolačići mogu se bilo kad izbrisati putem internetskog preglednika ili drugih računalnih programa. To je moguće u svim omiljenim internetskim preglednicima. Ako pojedinac na kojega se ovi podaci odnose deaktivira postavljanje kolačića u korištenom internetskom pregledniku, neće u cijelosti biti upotrebljive sve funkcije našeg internetskog mjesta.

4. Prikupljanje općih podataka i informacija

Internetska stranica ERGOVISION d.o.o. prikuplja niz općih podataka i informacija kad pojedinac ili automatizirani sustav posjeti internetsko mjesto. Ovi opći podaci i informacije spremljeni su u datotekama dnevnika poslužitelja. Mogu biti prikupljeni: (1) upotrijebljeni tipovi preglednika i njihove verzije, (2) upotrijebljeni operacijski sustavi, (3) internetska mjesta s kojih se pristupa do našeg internetskog mjesta (takozvani uputitelj), (4) internetske stranice, (5) datum i vrijeme pristupa do internetskog mjesta, (6) adresa internetskog protokola (IP adresa), (7) ponuditelj internetskih usluga dostupnog sustava i (8) svi ostali slični podaci i informacije koje se mogu upotrijebiti u slučaju napada na naše sustave informacijske tehnologije.

Kod korištenja ovih općih podataka i informacija ERGOVISION d.o.o.  o pojedincu na kojega se odnose podaci ne donosi nikakve zaključke. Umjesto toga ove informacije su potrebne da (1) pravilno prikazujemo sadržaj svojeg internetskog mjesta, (2) optimiziramo sadržaj svoje internetske stranice i njezino oglašavanje, (3) osiguramo dugoročni vijek trajanja svojih sustava informacijske tehnologije i internetske tehnologije i (4) tijelima kaznenog progona osiguramo informacije potrebne za kazneni progon u slučaju internetskog napada. Zato ERGOVISION d.o.o.  analizira anonimno prikupljene podatke i informacije statistički s ciljem povećanja sigurnosti podataka i sigurnosti podataka našeg poduzeća te osiguravanja optimalne razine zaštite obrađivanih osobnih podataka. Anonimni podaci poslužiteljskog dnevnika spremljeni su odvojeno od svih osobnih podataka sudionika na kojega se ovi podaci odnose.

5. Registracija na našoj internetskoj stranici

Sudionik ima mogućnost da se na internetskoj stranici voditelja obrade podataka registrira navođenjem osobnih podataka. Koji se osobni podaci prenose na upravitelja obrade podataka, određuje odgovarajuća ulazna maska korištenja za registraciju: ime i prezime, adresa, adresa e-pošte, broj telefona i IP adresa. Osobni podaci koje unese sudionik prikupljaju se i spremaju isključivo za internu upotrebu voditelja obrade podataka i za vlastite potrebe. Upravitelj obrade podataka može zahtijevati prijenos na jednoga ili više partnera (npr. uslugu dostave) koji koriste ove osobne podatke za interne potrebe koje se mogu pripisati voditelju obrade podataka.

Registracijom na internetskoj stranici voditelja obrade podataka sprema se i IP-adresa koju određuje ponuditelj internetskih usluga (ISP) i koju koristi sudionik podataka – datum i vrijeme registracije. Primanje ovih podataka odvija se u pozadini i jedini je način za sprečavanje zloupotrebe naših usluga i ako je potrebno, omogućava istragu počinjenih kaznenih djela. U skladu s tim spremanje ovih podataka nužno je za osiguranje voditelja obrade podataka. Ovi se podaci ne omogućuju trećim osobama, osim ako postoji zakonska obveza prijenosa podataka ili ako je prijenos namijenjen za kazneni progon.

Registracija sudionika dobrovoljnim navođenjem osobnih podataka trebala bi omogućiti voditelju obrade podataka da ponudi sadržaj ili usluge na koje se odnose osobni podaci, a dostupni su samo registriranim izvršiteljima obrade podataka zbog prirode procesa rada. Registrirani sudionici mogu u svakom trenutku promijeniti osobne podatke određene tijekom registracije ili ih u cijelosti izbrisati iz podatkovnoga poslužitelja voditelja obrade podataka.

Voditelj obrade podataka može u bilo kojem trenutku osigurati informacije na zahtjev sudionika na kojega se odnose podaci o tome koji se osobni podaci o pojedincu čuvaju. Osim toga, upravitelj obrade podataka ispravlja ili briše osobne podatke na zahtjev ili uputu sudionika ako nema propisane obveze čuvanja. Kao osobe za kontakt sudioniku su u vezi s tim na raspolaganju svi zaposlenici voditelja obrade podataka.

6. Pretplata na naše e-novosti

Na internetskoj stranici ERGOVISION d.o.o.  korisnici imaju mogućnost pretplatiti se na e-novosti našega poduzeća. U tu svrhu korištena ulazna maska određuje koji se osobni podaci prenose: ime i prezime, adresa e-pošte i IP adresa; ili kad se pretplatite na e-novosti kod voditelja obrade podataka.

ERGOVISION d.o.o.  redovito obavještava svoje stranke i poslovne partnere putem e-novosti o ponudama poduzeća. Novosti poduzeća mogu primati samo osobe na koje se podaci odnose ako (1) sudionik ima valjanu e-adresu i (2) ako se sudionik evidentira za slanje e-novosti. Na e-adresu koju je naveo sudionik primit će i poruku o potvrdi zbog pravnih razloga u dvostrukom postupku prijave. Ova e-pošta za potvrdu koristi se za dokazivanje da je sudionik vlasnik e-adrese koju je naveo za primanje e-novosti.

Tijekom upisa za e-novosti spremamo i adresu IP računalnog sustava koju je dodijelio ponuditelj internetskih usluga (ISP) i koju je korisnik upotrijebio prilikom registracije te datum i sat registracije. Prikupljanje ovih podataka nužno je da bismo kasnije prepoznali (eventualnu) zloporabu e-adrese osobe na koju se podaci odnose i služi za pravnu zaštitu voditelja obrade podataka.

Osobni podaci prikupljeni u okviru registracije na e-novosti bit će korišteni samo za slanje novosti. Osim toga, pretplatnici na e-novosti mogu biti obaviješteni elektroničkom poštom ako je to potrebno za djelovanje usluge novosti ili za predmetnu registraciju jer bi to moglo vrijediti u slučaju promjene ponude novosti ili u slučaju promjene tehničkih okolnosti. Osobni podaci koji se prikupe za e-novosti neće se prenositi na treće osobe. Pretplatnik na naše e-novosti može u svakom trenutku prekinuti prijavu. Suglasnost na spremanje osobnih podataka koju je sudionik dao prilikom prijave za slanje e-novosti može bilo kad opozvati. Za opoziv privole postoji odgovarajuća poveznica kod svakih e-novosti. Isto tako u svakom trenutku može se odjaviti od e-novosti neposredno na internetskoj stranici voditelja obrade podataka ili voditelja obrade podataka obavijestiti na drugi način.

7. E-novosti – praćenje

E-novosti ERGOVISION d.o.o. sadrže takozvane točke za praćenje. ”Točka” za praćenje minijaturna je grafika ugrađena u takve e-poštanske poruke koje se šalju u obliku HTML-a da omogućavaju bilježenje i analizu dnevnika. To omogućava statističku analizu uspjeha ili neuspjeha internetskih oglašivačkih akcija. ERGOVISION d.o.o.  može na temelju ugrađene ”točke” provjeriti je li i kad je pojedinac na kojega se odnose podaci otvorio e-novosti i koje je poveznice u e-novostima sudionik pozvao.

Ovakve osobne podatke prikupljene iz točaka za praćenje koje sadrže e-novosti, voditelj obrade podataka spremi i analizira da bi optimizirao slanje novosti i prilagodio sadržaj daljnjih e-novosti u interesu sudionika. Ovi osobni podaci neće biti slani trećim osobama. Sudionici mogu u bilo kojem trenutku opozvati odgovarajuće odvojene izjave o privoli izdane postupkom dvostrukog upisa. Poslije opoziva ove će osobne podatke izbrisati voditelj obrade podataka. ERGOVISION d.o.o.  automatski uzima u obzir povlačenje iz primitka e-novosti kao opoziv.

8. Kontakt obrazac na internetskoj stranici

Internetska stranica ERGOVISION d.o.o.  sadrži informacije koje omogućavaju brz elektronički kontakt s našim poduzećem kao i neposrednu komunikaciju s nama, koja uključuje i opću adresu elektroničke pošte (adresa e-pošte). Ako sudionik kontaktira voditelja odrade podataka putem elektroničke pošte ili putem kontaktnog obrasca, osobni podaci koje šalje sudionik automatski se spremaju. Ime i prezime, adresa e-pošte i IP adresa koje sudionik dobrovoljno omogućava voditelju obrade podataka spremaju se za namjenu obrade ili uspostave kontakta sa sudionikom. Ovi osobni podaci ne prenose se na treće osobe.

9. Funkcija za komentiranje na internetskoj stranici

ERGOVISION d.o.o.  korisnicima pruža mogućnost da na artiklima koji su na internetskoj stranici voditelja obrade podataka ostavi pojedine komentare o proizvodima ili na pojedinim prilozima bloga. Blog je internetski portal koji je javno dostupan i putem kojega može jedna ili više osoba, blogera, objavljivati članke ili pisati u takozvanim ”blog postovima”. Objave u blogovima obično mogu komentirati treće osobe.

Ako sudionik ostavi komentar o proizvodu ili na objavljenom blogu, na ovoj internetskoj stranici spreme se i objave i primjedbe sudionika te podaci o datumu komentara i korisničkom imenu (pseudonimu) koji odabere sudionik. Osim toga, spremi se i IP adresa koju ponuditelj internetskih usluga (ISP) dodijeli sudioniku. Spremanje IP adrese odvija se iz sigurnosnih razloga i u slučaju da sudionik krši prava trećih osoba ili objavljuje nezakoniti sadržaj preko danog komentara. Spremanje ovih osobnih podataka zato je u interesu voditelja obrade podataka jer se u slučaju prekršaja riješi odgovornosti. Ovi prikupljeni podaci neće biti omogućeni trećim osobama, osim ako se za prijenos ne zahtijeva zakon ili ako služi cilju obrane voditelja obrade podataka.

Usluzi Gravatar može se omogućiti anonimni niz stvoren iz vaše e-adrese (nazvan i hash) da provjeri koristite li ga. Politika privatnosti usluge Gravatar na raspolaganju je ovdje: https://automattic.com/privacy/. Poslije potvrde vašeg komentara slika vašega profila prikazana je javnosti u okviru vašeg komentara.

Komentare posjetitelja moguće je provjeriti putem usluge za automatsko registriranje neželjene pošte.

10. Rutinsko brisanje i blokiranje osobnih podataka

Voditelj obrade podataka obrađuje i sprema osobne podatke sudionika samo za postizanje namjene skladištenja ili ako ga europski zakonodavac ili drugi zakonodavac odobri u zakonima ili propisima i voditelj obrade podataka dužan ih se pridržavati.

Ako se namjena skladištenja ne koristi ili ako istekne rok za skladištenje koji je propisao europski zakonodavac ili drugi nadležni zakonodavac, osobni se podaci rutinski blokiraju ili izbrišu u skladu za zakonskim zahtjevima.

11. Prava sudionika

a) Pravo na potvrdu

Svaki sudionik ima pravo koje odobrava europski zakonodavac da od voditelja obrade podataka dobije potvrdu o tome obrađuju li se osobni podaci koji se odnose na njega ili ne. Ako sudionik želi iskoristiti ovo pravo na potvrdu, bilo kad može stupiti u kontakt sa zaposlenikom voditelja obrade podataka.

b) Pravo na pristup

Svaki pojedinac na kojega se odnose osobni podaci prema europskim zakonima ima pravo da od voditelja obrade podataka dobije besplatne informacije o svojim osobnim podacima spremljenim bilo kad i kopiju ovih informacija. Osim toga, europska direktiva i propisi omogućavaju sudionicima pristup do sljedećih informacija:

 • namjena obrade
 • kategorija osobnih podataka
 • primatelj ili kategorija primatelja kojima su bili ili će biti otkriveni osobni podaci, posebice primatelji u trećim državama ili međunarodnim organizacijama
 • kad je to moguće, predviđeno razdoblje u kojemu će biti spremljeni osobni podaci ili, ako to nije moguće, mjerila korištena za određivanje ovoga razdoblja
 • postojanje prava da od voditelja obrade podataka zahtijeva ispravak ili brisanje osobnih podataka ili ograničenje obrade osobnih podataka u svezi sa sudionikom, ili da prigovara takvoj obradi,
 • postojanje prava na podnošenje žalbe nadzornom tijelu
 • kad osobni podaci nisu prikupljeni od pojedinca na kojega se podaci odnose, sve raspoložive informacije o njihovu izvoru
 • postojanje automatskog odlučivanja, uključivo s profiliranjem iz članka 22. (1.) i (4.) GDPR i barem u ovim slučajevima bitne informacije o predmetu te značenje i predviđene posljedice ovakve obrade za sudionika.

Osim toga, sudionik ima pravo dobiti informacije o tome prenose li se osobni podaci u treću državu ili međunarodnu organizaciju. U tom slučaju sudionik ima pravo biti obaviješten o odgovarajućim zaštitnim mjerama u svezi prijenosa.

Ako sudionik želi iskoristiti pravo na prijenos, može u svakom trenutku stupiti u kontakt sa zaposlenikom, voditeljem obrade podataka.

c) Pravo na ispravak

Svaki sudionik ima pravo koje odobrava europski zakonodavac da od voditelja obrade podataka bez odgađanja dobije ispravak netočnih osobnih podataka koji se odnose na njega. S obzirom na namjenu obrade potdataka sudionik ima pravo na dopunu nepotpunih osobnih podataka, uključivo s prilaganjem dodatne izjave.

Ako sudionik želi ostvarivati pravo na ispravak, može se u svakom trenutku obratiti svakom zaposleniku, voditelju obrade podataka.

d) Pravo na brisanje (pravo na zaborav)

Svaki sudionik ima pravo, koje odobrava europski zakonodavac, da od voditelja obrade podataka dobije brisanje osobnih podataka koji se odnose na njega bez nepotrebnog odgađanja, a voditelj obrade podataka obvezno mora izbrisati osobne podatke bez nepotrebnog odgađanja ako vrijedi jedan od sljedećih razloga:

 • Osobni podaci više nisu potrebni s obzirom na namjenu za koju su bili prikupljeni ili obrađeni na neki drugi način.
 • Sudionik opozove suglasnost na kojemu se temelji obrada u skladu s točkom (a) članka 6. (1.) GDPR ili točkom (a) članka 9. (2.) GDPR i ako nema drugih pravnih podloga za obradu.
 • Sudionik se protivi obradi u skladu s člankom 21. (1.) GDPR i nema ni jedan prevladavajući pravni razlog za obradu ili sudionik prigovara obradi u skladu s člankom 21. (2.) GDPR.
 • Osobni podaci bili su nezakonito obrađeni.
 • Osobne podatke treba izbrisati zbog ispunjavanja zakonske obveze prema zakonu Unije ili države članice koji vrijedi za sudionika.
 • Osobni podaci bili su prikupljeni u vezi s ponudom usluga informacijskog društva iz članka 8. (1.) GDPR.

Ako se primijeni jedan od navedenih razloga i sudionik zahtijeva brisanje osobnih podataka koje čuva ERGOVISION d.o.o., može se bilo kadaobratiti svakom zaposleniku, voditelju obrade podataka. Zaposlenici ERGOVISION d.o.o.  bez odgađanja osiguraju da se zahtjev za brisanje podataka odmah uvaži.

Kad je voditelj obrade podataka javno objavio osobne podatke te je u skladu s člankom 17. (1.) obvezan izbrisati osobne podatke, voditelj obrade podataka uz uzimanje u obzir raspoložive tehnologije i troškova provođenja poduzme razumne mjere, uključivo s tehničkim mjerama da obavijesti druge obrađivače podataka koji obrađuju osobne podatke koje je zahtijevao sudionik, o brisanju svake veze do ovih osobnih podataka, kopiranja ili emitiranja, ukoliko obrada nije potrebna. Zaposleni u ERGOVISION d.o.o.  u pojedinim će slučajevima urediti potrebne mjere.

e) Pravo na ograničenje obrade

Svaki sudionik ima pravo koje odobrava europski zakonodavac da od voditelja obrade podataka dobije ograničenje obrade ako vrijedi jedno od sljedećeg:

 • Sudionik se protivi točnosti osobnih podataka na kojega se podaci odnose, za razdoblje koje omogućava provjeravanje točnosti osobnih podataka.
 • Obrada je nezakonita i sudionik se protivi brisanju osobnih podataka i umjesto toga zahtijeva ograničenje njihove upotrebe.
 • Voditelj obrade podataka više ne treba osobne podatke za namjenu obrade, tome se protivi sudionik koji zahtijeva uspostavu, provođenje ili zaštitu pravnih zahtjeva.
 • Sudionik prigovara obradi u skladu s člankom 21. (1.) GDPR dok se ne provjeri prevladavaju li opravdani razlozi voditelja obrade podataka nad sudionikovima.

Ako je jedan od navedenih uvjeta ispunjen i sudionik zahtijeva ograničenje obrade osobnih podataka koje čuva ERGOVISION d.o.o., može bilo kada stupiti u kontakt sa zaposlenicima, voditeljima obrade podataka. Zaposlenik u ERGOVISION d.o.o.  uredit će ograničenje obrade.

f) Pravo na prenosivost podataka

Svakom sudioniku europski zakonodavac odobrio je pravo da primi svoje osobne podatke koje je poslao voditelju obrade podataka u strukturiranom, opće korištenom i strojno čitljivom obliku. Sudionik ima pravo ove podatke prenijeti drugom voditelju obrade podataka bez da voditelj obrade podataka kojemu su bili poslani osobni podaci to ometa, dok se obrada temelji na suglasnosti u skladu s točkom (a) članka 6. (1.) GDPR ili točkom (a) članak 9. (2.) GDPR ili na temelju ugovora u skladu s točkom (b) članak 6. (1.) GDPR, a obrada se odvija automatiziranim sredstvima, sve dok obrada nije potrebna za obavljanje zadatka koji se obavlja u javnom interesu ili kod izvršavanja službene ovlasti dodijeljene voditelju obrade podataka.

Osim toga, sudionik kod ostvarivanja svojeg prava na prenosivost podataka u skladu s člankom 20. (1.) GDPR-a ima pravo da osobne podatke pošalje neposredno od jednog voditelja obrade podataka drugom voditelju obrade podataka kad je to tehnički izvedivo i ako to ne šteti pravima i slobodama drugih.

Za ostvarivanje prava na prenosivost podataka sudionik se bilo kad može obratiti svakom zaposleniku poduzeća  ERGOVISION d.o.o.

g) Pravo na prigovor

Svakom sudioniku europsko zakonodavstvo odobrilo je da bilo kad prigovara na temelju razloga u svezi sa svojim posebnim položajem, obradi osobnih podataka koji se odnose na njega na temelju točke (e) ili (f ) članka 6. (1.) GDPR-a. To vrijedi i za profiliranje koje se temelji na ovim odredbama.

ERGOVISION d.o.o.  više neće obrađivati osobne podatke u slučaju prigovora, osim ako može dokazati osnovane legitimne razloge za obradu koji prevladavaju nad interesima, pravima i slobodama sudionika ili za uspostavu, provođenje ili obranu pravnih tražbina.

Ako ERGOVISION d.o.o.  osobne podatke obradi za svrhe neposrednog marketinga, sudionik ima pravo bilo kad prigovarati obradi osobnih podataka koji se odnose na njega za takav marketing. To vrijedi za profiliranje ako je povezano s takvim neposrednim marketingom. Ako sudionik prigovara ERGOVISION d.o.o. za obrade u svrhu neposrednog marketinga, ERGOVISION d.o.o.  više neće obrađivati osobne podatke u ove svrhe.

Osim toga, sudionik ima pravo zbog razloga koji se odnose na njegov poseban položaj prigovarati obradi osobnih podataka koje voditelj obrade podataka ERGOVISION d.o.o. koristi u znanstvene, povijesne svrhe ili statističke svrhe u skladu s člankom 89. (1.) GDPR-a, osim ako je obrada potrebna za obavljanje zadaće koja se izvodi zbog javnoga interesa.

Za ostvarivanje prava na prigovor sudionik se može obratiti svim zaposlenicima ERGOVISION d.o.o.  Osim toga, sudionik besplatno u okviru korištenja usluga informacijskog društva i bez obzira na Direktivu 2002/58 / EZ može koristiti svoje pravo na prigovor automatskim sredstvima s tehničkim specifikacijama.

h) Automatizirano, individualno odlučivanje uključivo s profiliranjem

Svakom sudioniku europski zakonodavac odobrava da neće biti predmet odluke koja se temelji samo na automatiziranoj obradi, uključivo s profiliranjem koje za njega ima pravne učinke ili slično te bitno utječe na njega dok odluka (1) nije nužna za sklapanje ili izvršenje ugovora između sudionika i voditelja obrade podataka ili (2) nije dozvoljena zakonodavstvom Unije ili države članice koje vrijedi za voditelja obrade podataka i koje isto tako određuje primjerene mjere za zaštitu prava i sloboda pojedinaca te zakonitih interesa ili se (3) ne zasnivaju se na izričitoj suglasnosti sudionika.

Ako je odluka (1) potrebna za sklapanje ili izvršenje ugovora između sudionika i voditelja obrade podataka ili se (2) zasniva na izričitoj suglasnosti sudionika,  ERGOVISION d.o.o. provodi odgovarajuće mjere za zaštitu prava i sloboda sudionika te legitimnih interesa: pravo na dobivanje ljudske intervencije voditelja obrade podataka, izraziti svoje stajalište i pobijati odluku.

Ako sudionik želi ostvarivati prava u svezi s automatiziranim individualnim odlučivanjem, može se bilo kada obratiti zaposlenicima  ERGOVISION d.o.o.

i) Pravo na odustajanje od zaštite podataka

Svakom sudioniku europsko zakonodavstvo jamči da bilo kad opozove suglasnost za obradu njegovih osobnih podataka.

Ako sudionik želi ostvarivati pravo na opoziv privole, bilo kad može stupiti u kontakt s zaposlenima u  ERGOVISION d.o.o.

12. Pravna podloga za obradu

Članak 6. (1.) odredbe GDPR-a služi kao pravna podloga za postupke obrade za koje dobivamo suglasnost za određenu namjenu obrade. Ako je obrada osobnih podataka potrebna za izvedbu narudžbe na koju je sudionik, stranka pristao, kao primjer postupka obrade za dobavu robe ili za osiguravanje bilo koje druge usluge, obrada se temelji na članku 6. (1.) dio b GDPR-a. Jednako vrijedi za postupke obrade koji su potrebni za izvođenje predugovornih mjera, primjerice u slučaju upita o našim proizvodima ili uslugama. Ako je za naše društvo potrebna zakonska obveza koja zahtijeva obradu osobnih podataka, primjerice za ispunjavanje poreznih obveza, obrada se temelji na članku 6. (1.) dio c GDPR-a.

U rijetkim slučajevima obrada osobnih podataka možda je potrebna za zaštitu vitalnih interesa sudionika ili druge fizičke osobe. U slučaju da je u našem poduzeću ozlijeđen posjetitelj, njegovo bismo ime, dob, podatke o zdravstvenom osiguranju ili ostale bitne informacije morali poslati liječniku, bolnici ili drugoj trećoj osobi. Nakon toga obrada bi se temeljila na članku 6. (1.) dio d GDPR-a.

Na kraju, postupci obrade mogli bi se temeljiti na članku 6. (1.) dio f GDPR-a. Ova pravna podloga primjenjuje se za postupke obrade koji nisu obuhvaćeni ni u jednom od navedenih pravnih razloga, ako je obrada potrebna za svrhu legitimnih interesa koje prati naše društvo ili treća osoba, osim ako ovi interesi prevladavaju nad interesima ili temeljnim pravima i slobodama sudionika koji zahtijevaju zaštitu osobnih podataka. Ovakvi postupci obrade još su posebno dopušteni jer ih europski zakonodavac posebno navodi. Mišljenje je da bi se mogao predvidjeti opravdani interes ako je sudionik stranka voditelja obrade podataka (uvodna izjava 47., jedinice 2 GDPR-a).

13. Pravni interesi koje prati voditelj obrade podataka ili treća osoba

Kad se obrada osobnih podataka temelji na članku 6. (1.) dio. f GDPR-a, naš legitimni interes je da je naše poslovanje u korist dobrobiti svih naših zaposlenika i dioničara.

14. Razdoblje u kojemu će se čuvati osobni podaci

Mjere koje se primjenjuju za odredbu za određivanje razdoblja čuvanja osobnih podataka je odgovarajuće zakonsko razdoblje čuvanja. Poslije isteka ovoga razdoblja odgovarajući se podaci rutinski brišu ako to više nije potrebno za izvršavanje ugovora ili početak ugovora.

15. Osiguravanje osobnih podataka kao zakonskog ili ugovornog zahtjeva; Zahtjev potreban za sklapanje ugovora; Obveza sudionika da osigura osobne podatke; Eventualne posljedice nepridržavanja zakonskih obveza.

Osiguravanje osobnih podataka zakonski je propisano (npr. Porezni propisi) ali i iz ugovornih odredbi (npr. Informacije o ugovornom partneru) nužno je potrebno.

Povremeno je potrebno sklopiti ugovor da nam sudionik pošalje osobne podatke koje naknadno obradimo. Sudionik nam je primjerice dužan poslati osobne podatke kad naše društvo s njim potpiše ugovor. Bez dobivenih osobnih podataka nije moguće sklopiti ugovor sa sudionikom.

Prije nego sudionici pribave osobne podatke ,moraju se obratiti jednome od zaposlenika. Zaposlenik pojasni pojedincu je li potrebno omogućavanje osobnih podataka po zakonu ili ugovoru, je li potrebno za sklapanje ugovora bez obzira na to postoji li obveza omogućavanja osobnih podataka i posljedice nepostojanja osobnih podataka sudionika.

16. Postojanje automatiziranog odlučivanja

Kao odgovorno poduzeće ne koristimo automatsko odlučivanje ili profiliranje.

17. Odredbe o zaštiti podataka kod korištenja usluge Google Analytics (s funkcijom anonimizacije)

Na ovoj internetskoj stranici voditelj obrade podataka uključio je komponentu usluge Google Analytics (s funkcijom anonimizacije). Usluga Google Analytics usluga je internetskog analitičara. Internetska analitika  prikupljanje je, čuvanje i analiza podataka o ponašanju posjetitelja internetskih mjesta. Usluga internetske analize prikuplja podatke o tome s koje je internetske stranice osoba došla na drugu internetsku stranicu (tj. uputitelj), koje podstranice su bile posjećene ili koliko često i u kakvom opsegu je bila pogledana podstranica. Internetska analitika koristi se ponajprije za optimizaciju internetske stranice te za izvedbu analize troškova i koristi se za internetsko oglašavanje.

Radno društvo komponente Google Analytics je Google Inc., 1600 Amphitheater Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, Sjedinjene Države.

Za internetsku analizu putem usluge Google Analytics voditelj obrade podataka koristi aplikaciju “_gat. _anonymizeIp “. S ovom aplikacijom IP adresa internetske veze predmetne podatke skraćuje kod Googlea i anonimizira kod pristupa do naših internetskih stranica iz država članica Europske unije ili druge države ugovorne strane Sporazuma o Europskom gospodarskom prostoru.

Namjena je komponente Google Analytics za nas analizirati promet na našoj internetskoj stranici. Google koristi prikupljene podatke i informacije za, između ostalog, ocjenjivanje korištenja naše internetske stranice i osiguravanje internetskih poruka koje prikazuju aktivnosti na našim internetskim stranicama te o ostalim uslugama povezanim s korištenjem naše internetske stranice.

Google Analytics postavlja kolačić u informacijski sustav pojedinca na kojega se podaci odnose. Što su kolačići, opisano je prije. Instaliranjem kolačića Google može analizirati korištenje našeg internetskog mjesta. Sa svakim klikom na jednu od pojedinih stranica ove internetske stranice kojom upravlja voditelj obrade podataka i u koji je bila uključena komponenta usluge Google Analytics, internetski će preglednik u informacijskom sustavu sudionika automatski poslati podatke putem Google Analytics za internetsko oglašavanje i podmirenje provizija Googleu. Tijekom tehničkog postupka poduzeće Google dobiva informacije o osobnim podacima kao što je IP adresa sudionika koji koriste Google, između ostalog, i za razumijevanje izvora posjetitelja i klikova te kasnije mogu kreirati podmirenje provizija.

Kolačići se koriste za spremanje osobnih podataka kao što su vrijeme pristupa, lokacija iz koje je pristup bio omogućen i učestalost posjeta sudionika na našoj internetskoj stranici. Sa svakim posjetom na našu internetsku stranicu osobni će podaci, uključivo s adresom IP pristupa na internet koju koristi sudionik, biti poslani Googleu u Sjedinjene Američke Države. Ove osobne podatke Google sprema u Sjedinjenim Američkim Državama. Google može ove osobne podatke prikupljene tehničkim postupkom omogućiti trećim osobama.

Sudionik može, kao što je navedeno, bilo kad spriječiti instaliranje kolačića putem naše internetske stranice s odgovarajućim prilagođavanjem korištenog internetskog preglednika i time trajno zabraniti instaliranje kolačića. Ovakva prilagodba korištenom pregledniku spriječila bi i da Google Analytics instalira kolačić na informacijski sustav pojedinca na kojega se podaci odnose. Osim toga, kolačići koje već koristi Google Analytics mogu se bilo kada izbrisati putem internetskog preglednika ili drugih programskih programa.

Osim toga, sudionik ima mogućnost prigovarati zbirci podataka koju kreira Google Analytics, a koja je povezana s korištenjem ovoga internetskog mjesta te Googleovoj obradi podataka i tako je spriječiti. U tu svrhu sudionik mora prenijeti dodatak preglednika pod poveznicom https://tools.google.com/dlpage/gaoptout i instalirati ga. Ovaj dodatak pregledniku upućuje da Google Analytics preko JavaScripta eventualne podatke i podatke o posjetima internetskim stranicama ne prenosi u uslugu Google Analytics. Instalacija dodataka za preglednik smatra se Googleovim prigovorom. Ako se sustava informacijske tehnologije sudionika kasnije izbrisao, preoblikovao ili je bio nanovo instaliran, sudionik mora ponovo instalirati dodatke pregledniku da onemogući Google Analytics. Ako je sudionik ili bilo koja druga osoba koju je moguće pripisati našem području nadležnosti, uklonio dodatak pregledniku ili je on onemogućen, moguće je iznova instalirati ili ponovo aktivirati dodatke preglednika.

Dodatne informacije i važeće odredbe o zaštiti podataka Googla mogu se dobiti na adresi https://www.google.com/intl/sl/policies/privacy/ i http://www.google.com/analytics/terms/us. html. Google Analytics je nadalje pojašnjen pod sljedećom poveznicom  https://www.google.com/analytics/.

18. Odredbe o zaštiti podataka i korištenju usluge Google AdWords

Na svojoj internetskoj stranici voditelj obrade podataka integrirao je Google AdWords. Google AdWords je usluga za internetsko oglašavanje koje oglašivaču omogućava postavljanje oglasa u rezultatima Googleove tražilice i Googleovoj oglašivačkoj mreži. Google AdWords oglašivaču omogućava da unaprijed odredi određene ključne riječi pomoću kojih se oglas u Googleovim rezultatima traženja prikazuje tek onda kad korisnik upotrijebi tražilicu dobivanja rezultata traženja relevantnim ključnim riječima. U Googleovoj oglašivačkoj mreži oglasi su raspodijeljeni na odgovarajuće internetske stranice korištenjem automatskog algoritma uz uzimanje u obzir prethodno određenih ključnih riječi.

Aktivno društvo Google AdWords je Google Inc., 1600 Amphitheater Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, SJEDINJENE DRŽAVE.

Namjena Googleova programa AdWords promocija je našega internetskog mjesta s uključivanjem odgovarajućeg oglašavanja na internetskim stranicama trećih osoba te u rezultatima tražilice Google i umetanju oglasa trećih osoba na našoj internetskoj stranici.

Ako pojedinac na kojega se odnose podaci, našu stranicu posjeti putem Googleova oglasa, u sustavu informacijske tehnologije sudionika preko Googlea podnio je takozvani kolačić konverzije. Koji su to kolačići, opisano je prije. Kolačić konverzije izgubi valjanost nakon 30 dana i ne koristi se za identifikaciju sudionika. Ako kolačić nije istekao, kolačić konverzije upotrijebi se za provjeravanje, ali su na našoj internetskoj stranici bile ugrađene neke podstranice, primjerice kolica za kupnju iz internetske trgovine. Iz kolačića za konverziju možemo mi i Google iščitati je li osoba koja je otvorila oglas AdWords na našoj internetskoj stranici ostvarila kupnju, koja je bila izvedena ili opozvana.

Podatke i informacije prikupljene pomoću kolačića za konverziju Google koristi za stvaranje statističkih podataka o posjetima za naše internetske stranice. S ovim statističkim podacima o posjetima utvrdit ćemo ukupan broj korisnika koji su bili uključeni preko oglasa AdWords da bismo utvrdili uspjeh ili neuspjeh svakog oglasa AdWords i optimizirali naše oglase AdWords za budućnost. Ni naše poduzeće ni drugi oglašivači u programu Google AdWords ne primaju informacije od Googlea koji bi mogli identificirati sudionika.

Kolačić konverzije sprema osobne podatke, primjerice internetske stranice koje posjeti sudionik. Svaki put kad korisnici posjete naše stranice, u Sjedinjene Američke Države šalju se osobni podaci, uključivo s IP adresom pristupa do interneta koju koristi sudionik. Ove osobne podatke Google sprema u Sjedinjenim Američkim Državama. Google ove osobne podatke prikupljene tehničkim postupkom može omogućiti trećima osobama.

Dodatne informacije i važeće odredbe o zaštiti podataka iz Googlea mogu se dobiti na adresi https://www.google.com/intl/sl/policies/privacy/.

ERGOVISION d.o.o.